Czym jest świadectwo energetyczne i kiedy będziesz go potrzebować?

świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne, a właściwie świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa, ile energii potrzeba, aby zaspokoić potrzeby energetyczne związane z użytkowaniem danego budynku. Jest wymagane, kiedy chcemy go wynająć lub sprzedać.

Świadectwa energetyczne wprowadzono po to, aby zwiększać świadomość społeczną dotyczącą tego, ile energii trzeba wykorzystać na potrzeby domów i mieszkań, bo na co dzień, kąpiąc się w ciepłej wodzie czy zwiększając moc kaloryfera, nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Drugim powodem jest promowanie rozwiązań ekologicznych, stosowanych w budownictwie, które mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i zwiększyć udział źródeł odnawialnych.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Potocznie używa się określenia „świadectwo energetyczne”, ale poprawna nazwa tego dokumentu to „świadectwo charakterystyki energetycznej”. Określa się w nim, ile rocznie energii potrzebuje dany budynek do ogrzewania, podgrzania wody, wentylacji i chłodzenia. W budynkach niemieszkalnych wlicza się także energię potrzebną do ich oświetlenia.

Kiedy jest potrzebne świadectwo energetyczne?

28 kwietnia 2023 roku został wprowadzony obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej w ogłoszeniach lub reklamach dotyczących wynajęcia lub sprzedaży nieruchomości. W tym drugim przypadku chodzi nie tylko o zbycie prawa własności, ale także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Właściciel musi przedstawić świadectwo kupującemu lub najemcy i zawrzeć w nim:

  • jakie jest roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i nieodnawialną energię pierwotną,
  • jaki jest udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
  • jaka jest wielkość emisji dwutlenku węgla.

Nie trzeba posiadać świadectwa energetycznego, jeżeli budynek lub mieszkanie wykorzystujemy tylko na własny użytek i nie zamierzamy go wynajmować ani sprzedawać.

Wyjątkiem są nowo budowane domy, których właściciele składają po 28 kwietnia 2023 roku zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Wtedy do tych dokumentów trzeba załączyć świadectwo energetyczne.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne można zamówić u osób lub w firmach, które są uprawnione do tworzenia tego typu dokumentów. Dane podmiotów można znaleźć w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Świadectwo jest ważne przez 10 lat i sporządza się je w formie papierowej lub elektronicznej. Dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem uprawnionej do ich sporządzania osoby. Wersja online będzie ważna także wówczas, gdy zostanie potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Przygotowanie świadectwa energetycznego zleca właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu), osoba, która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu) albo inwestor, który kończy budowę domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *